องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายนางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศรีศักดิ์    ขุนเคน ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ นางประนอม ง่วนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน นางสาวปริญญาพร แย้มกลิ่น ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ตัวแทนจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี และนางสาววรนุช วงศ์นรินทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้เกิดความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น

2023-10-31
2023-07-14
2023-06-09
2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2023-02-10
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10