องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2567 จำนวน 17 หมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่  ให้มีการบริหารจัดการขยะ ภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

โดยได้รับเกียรติจากนางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนและนางสาวรัตนากร นาคบุญธรรม คณะกรรมการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี เป็นวิทยากร

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11