องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2566


วันอังคาร ที่2 เมษายน 2567 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ มีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 98 คน ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วย นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก บัณฑิตน้อย ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับสูงต่อไปในอนาคต ให้เด็กให้ความสำคัญต่อการศึกษา เด็กเล็กที่จบการศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในการเรียน เด็กมีความมุมานะพยายาม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปนอกจากนี้ยังมีการถ่ายภาพแต่ละซุ้มเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11