องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567


 

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. วังตะเคียน นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ข้าราชการ และพนักงานฯโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08