องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567


เชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาตำบลวังตะเคียน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังตะเคียน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดอีกทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการจัดกิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความสามารถ ทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งนี้ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังตะเคียน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567  ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08