องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน เมษายน 2567


ประชุมประจำเดือน เมษายน 2567 วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อประสิทธิภาพและความเรียบร้อยในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11