องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ในตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และวัดโนนฝาวพุทธราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ในตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และวัดโนนฝาวพุทธราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2022-04-18
2022-04-12
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-09
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-03
2022-02-23
2022-02-23