องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการจิตอาสาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ วัดเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายก นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมโครงการจิตอาสาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ วัดเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-04-18
2022-04-12
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-09
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-03
2022-02-23
2022-02-23