องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy)


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์  ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนตะเคียน พร้อมด้วยนายสงัด  เงินเรียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนตะเคียน นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนทุกคน ร่วมกิจกรรมแสดง เสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

2022-04-18
2022-04-12
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-09
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-03
2022-02-23
2022-02-23