องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 29 ก.พ. 2567 ]39
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทค [ 9 พ.ย. 2566 ]930
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 6 พ.ย. 2566 ]933
4 คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]927
5 ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]929
6 ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม [ 3 พ.ค. 2566 ]929
7 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 3 พ.ค. 2566 ]932
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 มี.ค. 2566 ]930
9 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 19 ม.ค. 2566 ]934
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและครูผู้ดูแลเด็ก [ 19 ต.ค. 2565 ]932
 
หน้า 1|2|3|4|5