องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ครูผู้ดูแลเด็ก [ 4 ต.ค. 2564 ]904
32 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 21 พ.ค. 2564 ]906
33 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 พ.ค. 2564 ]905
34 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในกองช่าง [ 21 พ.ค. 2564 ]905
35 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในกองคลัง [ 21 พ.ค. 2564 ]907
36 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 พ.ค. 2564 ]904
37 กำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]902
38 การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]904
39 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2564 ]911
40 รายงานผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร [ 23 ต.ค. 2563 ]904
 
|1|2|3หน้า 4|5