องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 14 ต.ค. 2563 ]904
42 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 22 เม.ย. 2563 ]905
43 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 17 เม.ย. 2563 ]901
44 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองคลัง [ 31 มี.ค. 2563 ]905
45 การปรับปรุงและสวัสดิการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]903
46 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องรักษาราชการแทนประจําปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]904
47 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]905
48 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]903
49 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องรักษาราชการแทนผอ. คลังประจำปี 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]904
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 16 ต.ค. 2560 ]903
 
|1|2|3|4หน้า 5