องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2565 ]906
22 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 พ.ค. 2565 ]905
23 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2565 ]906
24 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2565 ]905
25 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการและผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 25 พ.ค. 2565 ]906
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2565 ]907
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและครูผู้ดูแลเด็ก [ 19 เม.ย. 2565 ]905
28 การดำเนินการตามนโยบายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2564- 2566 [ 8 เม.ย. 2565 ]906
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]905
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]908
 
|1|2หน้า 3|4|5