องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร


คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ : คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ