องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข้อบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]751
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวพ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]764
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]757
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]765
5 ข้อบัญญัติการลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]756
6 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]765
7 ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูล [ 5 พ.ค. 2558 ]760