องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]18
2 เรื่องมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน [ 6 ต.ค. 2566 ]1
3 เรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 4 เม.ย. 2566 ]758
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริต (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]759
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]756
7 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]750
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]750
9 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 1 มี.ค. 2566 ]750
10 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มี.ค. 2566 ]748
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7