องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเคียนเรื่องนโยบายการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3 [ 3 มี.ค. 2565 ]27
3 เอกสารแนะนำการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร [ 29 ม.ค. 2564 ]47
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 พ.ค. 2563 ]33
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 พ.ค. 2563 ]40
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 11 พ.ค. 2563 ]42
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 11 พ.ค. 2563 ]33
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 พ.ค. 2563 ]45
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 พ.ค. 2563 ]40
10 คู่มือประชาชน เรื่องการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 5 พ.ค. 2563 ]43
 
หน้า 1|2