คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

นายเฉลิมชัย ชั่งสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
นายจริต ศรีในกอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
นายวิรัตน์ อุตคุต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

นายธีรวัฒน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

กลับหน้าหลัก