องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการ รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมวไม่ให้มีมากเกินไป ลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสุนัขและแมว และลดปริมาณสัตว์จรจัดในพื้นที่วัดบ้านเนินหินกอง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ วัดบ้านเนินหินกอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสุนัข จำนวน 18 ตัว แมว จำนวน 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 23 ตัว เรียบร้อยแล้ว

2023-10-31
2023-07-14
2023-06-09
2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2023-02-10
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10