องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ยากไร้ ร่วมกับ พมจ.ปราจีนบุรี


วันพฤหัสบดี? ที่? 10? พฤศจิกายน? พ.ศ. 2565? นายวรวิทย์? ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ?มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ยากไร้ ร่วมกับ พมจ.ปราจีนบุรี

2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-08
2023-12-26
2023-12-25
2023-12-25