องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


การมอบหมายนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy


วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วยนายสงัด เงินเรียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ,นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และนางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ดำเนินการประชุมประเดือนเพื่อรับมอบนโยบาย และดำเนินการมอบหมายนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมดำเนินการบันทึกภาพเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเพื่อแสดงว่า  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนทุกส่วน ขอประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามนโยบายของนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08