องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นายวรวิทย์  ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนตะเคียน พร้อมด้วยนายสงัด เงินเรียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขาธิการนายกฯ นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนทุกคน ร่วมกิจกรรมแสดง เสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล โดยประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08