องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2566


วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2566

นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วย นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส merry christmas ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมร่วมกันเต้นและกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมด้วยการแจกของขวัญให้กับเด็กทุก ๆคน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ เป็นการพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมตามวัย เรียนรู้การแบ่งปัน การรู้จักอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08