องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 
 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเปิดให้บริการผ่านระบบ e-service จำนวน 22 งานบริการ
  โครงการ กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566
  โครงการเด็กและเยาวชนตำบลวังตะเคียนว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566
  โครงการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
 
10 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 23 ]
10 พ.ย. 2566 แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข [ อ่าน 8 ]
2 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 36 ]
12 ต.ค. 2566 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 186 ]
12 ต.ค. 2566 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ อ่าน 53 ]
10 ต.ค. 2566 เตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลงทุน [ อ่าน 53 ]
9 ต.ค. 2566 การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 [ อ่าน 60 ]
6 ต.ค. 2566 จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี [ อ่าน 56 ]
18 ต.ค. 2566 asd [ อ่าน 44 ]
5 ต.ค. 2566 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 68 ]
5 ต.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ อ่าน 62 ]
6 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) [ อ่าน 211 ]
3 ก.ค. 2566 ยกเลิก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 117 ]
30 มิ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ อ่าน 150 ]
28 มิ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 129 ]
27 มิ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 119 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565